D9-D10-D11-D12-D10C-D11CD9
Tazzina piccola in silicone per resina 15 ml, 12 pz

D10
Tazzina media in silicone per resina 25 ml, 6 pz

D11
Tazzina grande in silicone per resina 65 ml, 3 pz

D12
Tazzina mignon in silicone per resina 5 ml, 3 pz

D10C
Coperchio medio

D11C
Coperchio grande